सर्मिला बि.क
भानु खबर ।
बन्दिपुर १ डुम्रे । बन्दिपुर गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहि परिचयपत्र नवीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ मा व्यवस्था भए अनुसार आ. ब २०७८-०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित पाउनको लागि साउन मसान्त भित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिको उपस्थितमा लाभग्रहि परिचयपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

कार्तिक मसान्त सम्म मा विभागको सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीमा अधावधिक गर्नु पर्ने भएकाले गाउँपालिकावासिले आफ्नो वडा कार्यलयमा गइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण कार्यविधि २०७७ को अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा परिचयपत्र नविकरणको लागी निवेदन दिइ लाभग्राहिको बैंक खाता न अनिवार्य अधावधिक गरि परिचयपत्र नविकरण गर्न बन्दिपुर गाउँपालिकाका सम्पुर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिलाई गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहि परिचयपत्र नविकरण गर्नका लागि नागरिकता,सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहि परिचयपत्र,बैंक खाता,तिन पुस्ते पारिवारिक विवरण र पासपोर्ट साइजको २ वटा

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 109 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्