कोभिडपछि तनहुँमा कृषिको भविष्य कस्तो ? तनहुँमा कृषिबाट कमाउने बाटा के छन ?

कोभिडपछि तनहुँमा कृषिको भविष्य कस्तो ? तनहुँमा कृषिबाट कमाउने बाटा के छन ?