कोभिडलाई जित्न शुक्लागण्डकी नगरपालिका के गर्दैछ ?

विदेशबाट आउनेलाई गाउँको बाझो जमिनमा कृषिमा लगाउने शुक्लागण्डकीको योजना